Město Bohumín připravuje výstavbu nového chodníku podél ul. Hraniční, na jehož realizaci bude žádat o dotaci z EU, z Integrovaného operačního programu prostřednictvím MAS Bohumínsko.

Předmětem projektu je výstavba chodníku Hraniční včetně odvodnění podél silnice III/4712  na území města Bohumína a Rychvaldu. Chodník bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci chodníku bude umístěno místo pro přecházení. Realizace projektu významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční a pěší dopravy a zajistí bezbariérový průchod v části města Záblatí směrem k Rychvaldu.

Dne 23.9.2020 Zastupitelstvo města Rychvald na svém 12. zasedání schválilo uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace tohoto projektu.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Jakub
 • Jakub
 • Dnešní
  datum
  25. 7. 2021
 • Teplota
  v Rychvaldě
   17 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Soubory ke stažení

Mapa obce