Povinné informace dle zákona čís. 106/1999 Sb.

Oficiální název

Město Rychvald

Důvod a způsob založení

Postavení a působnost upravuje zákon č.128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů.

Organizační struktura

Kontaktní spojení

Městský úřad Rychvald
ul. Orlovská 678
735 32 Rychvald
Tel.: 596 543 042
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky Města Rychvald: 6snbbka

Fakturační údaje

Město Rychvald
Orlovská 678
735 32 Rychvald

IČ: 00297615
DIČ: CZ00297615

Případné platby můžete poukázat

č. účtu: 19-2728791/0100 – příjmový účet města (pro správní poplatky, místní poplatky, pronájmy pozemků, pokuty…)
další platby dle pokynů pracovníků MěÚ na účty:

 • 9005-2728791/0100 – základní běžný účet
 • 6015-2728791/0100 – depozitní účet pro jistiny
 • 2728791/0100 – výdajový účet

Rozpočty

Žádosti o informace

žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení - žádosti naleznete zde.

Příjem žádostí a dalších podání

ústně lze podat žádost

 • telefonicky
 • osobně (u vedoucích jednotlivých odborů, případně u jejich zástupců)

písemně lze podat žádost

 • poštou na adresu Městského úřadu Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
 • předáním písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Rychvald
 • elektronickou poštou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (viz elektronická podatelna)

Opravné prostředky

 • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, se podává písemně poštou na podatelně městského úřadu, do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)
 • v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se zato, že byla odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení
 • pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se zato, že jej podal včas, jestliže učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí
 • o odvolání rozhoduje věcně příslušný ústřední orgán státní správy

Formuláře

Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Nejdůležitější předpisy

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam příspěvkových organizací

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Erik
 • Erik
 • Dnešní
  datum
  26. 10. 2021
 • Teplota
  v Rychvaldě
   5 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Soubory ke stažení

Mapa obce