V tomto článku naleznete statistické údaje o městě Rychvald jakož i další informace pro občany. Zde je přehledné členění pro Vaší rychlejší navigaci:

Statistické údaje

 1. obyvatelstvo
  • vývoj počtu obyvatel
  • věkové složení
 2. domácnosti a bydlení
  • domácnosti
  • skladba bytového fondu a bytů podle druhů a stáří
  • vlastnictví bytů
  • počet žadatelů o byt
  • katalog městských bytů (download PDF)
 3. rozpočet města
 4. z výsledků sčítání lidu

Informace

 1. program rozvoje města na léta 2014 - 2022
 2. program rozvoje města na léta 2007 – 2010
 3. koncepční materiály města
 4. informační systém města

Statistické údaje

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel

 

RokPočetNarozeníÚmrtí
2000 6773 52 74
2001 6804 48 75
2002 6788 36 73
2003 6771 52 85
2004 6799 73 95
2005 6780 60 90
2006 6817 45 91
2007 6871 52 63
2008 6908 84 71
2009 7000 71 77
2010 7112 87 84
2011 7178 73 95 
2012 7220 75 83
2013 7247 69 73
2014 7261 66 80
2015 7267 68 95
2016 7293 66 73
2017 7353 76 74
2018 7430 64 76
2019 7501 85 84

 

Věkové složení

RokOsobyMužiŽenyDěti
do 15 let
Děti
do 18 let
Starší
60 let
Voliči
2007 6871 3324 3547 914 1169 1564 5692
2008 6908 3365 3543 944 1175 1612 5721
2009 7000 3420 3580 973 1211 1638 5777
2010 7112 3486 3626 1040 1250 1665 5847
2011 7178 3518 3660 1078 1292 1684 5872
2012 7220 3558 3662 1072 1277 1737 5927
2013 7247 3580 3667 1064 1285 1799 5948
2014 7261 3583 3678 1062 1285 1843 5964
2015 7267 3592 3675 1096 1304 1873 5976
2016 7293 3586 3707 1112 1316 1901 5965
2017 7353 3606 3747 1148 1348 1927 5991
2018 7430 3668 3762 1201 1393 1958 6009
2019 7501 3712 3789 1230 1433 1974 6039

 

Domácnosti a bydlení

Domácnosti

 

RokRodinné domyBytové domyDPS
2000 1672 111 1
2001 1682 113 1
2002 1689 113 1
2003 1704 108 1
2004 1716 108 1
2005 1726 108 1
2006 1736 108 1
2007 1751 108 1
2008 1770 109 1
2009 1795 109 1
2010 1837  109 1
2011 1868  109 1
2012 1887  109 1
2013   109 1
2014   109  
2015   109  
2016   109  

Skladba bytového fondu a bytů podle druhů a stáří

 00 - dosud90 -9980 -8970 -7960 -6950 -59starší 50 let
2000   1 1 12 29 50 18
2001   1 1 12 31 50 18
2002   1 1 12 31 50 18
2003   1 1 12 31 50 13
2004 1 1 1 12 31 50 12
2005 1 1 1 12 31 51 11
2006 1 1 1 12 31 51 11
2007 1 1 1 12 31 51 12
2008 1 1 1 12 31 51 12
2009 1 1 1 12 31 45 18
2010 1 1 1 12 31 45 18
2011 1 1 1 12 31 45 18
2012 1 1 1 12 31 45 18
2013 1 1 1 12 31 45 18
2014 1 1 1 12 31 45 18
2015 1 1 1 12 31 45 18
2016 1 1 1 12 31 45 18

Vlastnictví bytů

 městský bytdružstevní bytjiný vlastník
2000 483 239 46
2001 476 240 104
2002 476 240 104
2003 470 240 100
2004 470 240 81
2005 470 240 81
2006 470 240 81
2007 481 240 38
2008 481 240 38
2009 481 240 28
2010 481 240 28
2011 481 240 28
2012 482 240 28
2013 482 240 28
2014 482    
2015 482    
2016 482    

Situace v oblasti bydlení – počet žadatelů o byt

 počet žadatelů o byt
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
1+1 S 78 72 57 54 54 66 64 62 59 55   51  38 25        
2+1 S 79 77 60 64 53 60 72 66 61 62   38  58 69        
3+1 S 15 16 15 14 19 21 21 20 20 14   26 29 28        
1+2 SK 4 5 5 6 6 5 6 7 7  - - -        
1+1 SK 16 19 17 17 14 11 6 6 5  5  1 4        
PVO         7 7 4 6 4  3 2 3        
DPS 78 69 93 106 110 103 100 80 80 77 105 102 80 96 90 90 82

Legenda:

 • S - standart
 • SK - snížená kvalita
 • PVO - byty pro příjmově vymezené osoby
 • DPS - bydlení v DPS

Katalog městských bytů ke stažení.

Rozpočet města

Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
RokPříjmyVýdaje
2010 85 668 61 048
2011 84 548 85 360
2012 82 242 94 032
2013 89 480 79 884
2014 99 461 91 001
2015 104 143 99 484
2016 104 029 84 987
2017 114 362 104 656
2018 132 154 130 275
2019 143 385 128 388

Stav dlouhodobého majetku

Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
Rokdlouhodobý
nehmotný
dlouhodobý
hmotný
dlouhodobý
finanční
2010 885 465 416 1 530
2011 1 521 493 844 702
2012 1 527 521 312 702
2013 1 527 534 754 1 134
2014 1 723 523 111 701
2015 1 723 546 855 701
2016 1 750 551 423 701
2017 1 825 570 705 919
2018 1 825 602 119 1 132
2019 1 825 633 382 5 493

 

Poznámka:

 • Dlouhodobý nehmotný majetek : software
 • Dlouhodobý hmotný majetek : pozemky, stavby, umělecká díla,samostatné movité věci a soubory movitých věcí, rozpracované investice, drobný dlouhodobý majetek
 • Dlouhodobý finanční majetek : akcie, majetková účast

Kapitálové výdaje, přijaté dotace, zadluženost

Skutečnost k 31.12. v tis.Kč
Rokkapitálové výdajepřijaté dotacezadluženost
2010 7 522 16 447 0
2011 22 209 12 487 0
2012 26 617 7 872 0
2013 12 147 3 929 0
2014 21 722 10 707 0
2015 24 804 13 554 0
2016  8 173 3 753 0
2017 19 501 6 544 0
2018 38 201 6 906  0
2019 36 391 14 361  0

Katalogy ke stažení:

Z výsledků sčítání lidu

 

Ukazatel1980199120012011
Osoby trvale bydlící 7 149 6 645 6 791 7 076
z toho
přítomné   6 404 6 393  
dočasně nepřítomné   241 398  
cizinci - dl. pobyt     8  
cizinci - kr. pobyt     3  
Muži celkem     3 290 3 456
z toho
narozeni 1986-2001     516  
narozeni 1940 a dříve     585  
s nezjištěným datem nar.     1  
Ženy celkem     3 509 3 637
z toho
narozené 1986-2001     527  
narozené 1941-1985     2 717  
s nezjištěným datem nar.     0  
Cizí stát. přísl. celkem     18  
z toho
SR     4  
Vietnam     0  
Rusko     0  
Ukrajina     4  
USA     0  
Osoby dle národnosti        
české   5 520 6 105 4 740
moravské   272 76 166
polské   240 185 137
rómské   9 8  
slezské   176 67 73
maďarské       7
slovenské   386 240 150
německé       4
ruské       2
neuvedeno       1634
Osoby bez vyznání   2 359 4 027  
Osoby věřící celkem     2 330  
z toho
římskokatolická   2 245 1 570 1 483
českosl. husitská   654 519  
českobrat. evangelická   224 99  
nezjištěno   1 131 432  
Pracující muži - 1. skup.     1 455  
Pracující ženy - 1. skup.     1 192  
Pracoviště v jiné obci     1 993  
Byty        
Byty úhrnem     2 784 3 046
Trvale obydlené 2 572 2 302 2 535 2 729
Plocha kuchyně v m2     29 242  
Plocha ostat. obyv. místností v m2     129 271  
Počet obyt. místností 4-7,9 m2     798  
Počet obyt. místností 8 a více m2     6 935  
Neobydlené byty celkem   214 249 317
z toho
obydlené přechodně     42  
slouží k rekreaci     27  
nezpůsobilé k bydlení     37  
Domy        
Domy úhrnem   1 635 1 724 1 914
Trvale obydlení domy celkem   1 442 1 542 1 751
z toho rodinné domy   1 309 1 444 1 836
Neobydlené domy celkem   193 182 163

Informace

Koncepční materiály města

Územní plán

Informační systém města

Umístění prosklených vývěsních tabulí města Rychvald

uliceumístění
Mírová kulturní středisko
Michálkovická Eichler
Orlovská zastávka u MěÚ
Revoluční DPS

Umístění dřevěných tabulí pro veřejnost, dostupné všem

uliceumístění
Bohumínská rozcestí
zastávka u restaurace Mžik
Lutyňská u restaurace Oáza
nám. Míru betonová skruž
Orlovská zastávka u MěÚ
u restaurace Nonstop
zámek
Michálkovická zastávka Mlékárenská
zastávka u transformátoru
zastávka Návrší-čekárna
Orlovská zastávka u závor – sběrna
Dělnický dům
Čs. armády restaurace u Hada
Petřvaldská u potravin Heřmánek
Revoluční restaurace u Mikešů (dříve u Juráška)
ul. 1. Máje u p. Kočí
ul. Lipová u p. Lecha

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Erik
 • Erik
 • Dnešní
  datum
  26. 10. 2021
 • Teplota
  v Rychvaldě
   5 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Soubory ke stažení

Mapa obce