SENIOR TAXI

Služba pro občany Rychvaldu starší 65 let a s průkazem ZTP a ZTTP.

Provozní doba:

 • Pondělí, středa, pátek: 6.30 - 14.30 hod.
 • Úterý, čtvrtek: 6:30 - 17:00 hod.

Službu si můžete objednat v pracovní dny den předem do 14hod na telefonu: 728 525 065

 senior taxi 1       senior taxi 2

Senior taxi pro občana přijede až domů, do každého místa v Rychvaldu, a doveze ho do centra města! Při nástupu do vozidla každý cestující uhradí symbolické jízdné 10,- Kč, samotná cesta je hrazena městem. Jestliže bude chtít využít senior taxi i ke zpáteční cestě, domluví se s řidičem na čase a pro cestu zpět platí stejné pravidla hrazení (10,- Kč občan, ostatní hradí město).

 

HOSPITAL TAXI

Služba pro občany města Rychvald starší 65 let s jednou nutnou doprovodnou osobou, případně mladší, kteří jsou držiteli „ZTP“ a „ZTTP“.

Provozní doba: pracovní dny od 6,30 hod do 14,30 hod.

Službu si je nutno objednat den předem na telefonu: 739 889 779

Cílové stanice:

 • Veškerá zdravotnická zařízení ve městě Bohumín a Orlová - 30,- Kč/ 1 osoba (cesta tam i zpět 60,- Kč/ 1 osoba)
 • Městská nemocnice s poliklinikou Ostrava Fifejdy - 30,- Kč/ 1 osoba (cesta tam i zpět 60,- kč/ 1 osoba)
 • Fakultní nemocnice Ostrava Poruba – 60,- Kč /1 osoba (cesta tam i zpět 120,- Kč/ 1 osoba)
 • Nemocnice Podlesí a.s., Třinec – 120,- Kč/ 1 soba (cesta tam i zpět 240,- Kč/ 1 osoba)

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Erik
 • Erik
 • Dnešní
  datum
  26. 10. 2021
 • Teplota
  v Rychvaldě
   4 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Soubory ke stažení

Mapa obce