• Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
  Městský úřad Rychvald, podatelna, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
 • Úřední hodiny podatelny:
  Po, St 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Út, Čt 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
  Pá 8.00 - 11.30

Potvrzení doručených zpráv, včetně vzoru:

Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor):

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Rychvald Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dne ……., v ………..hod., ……… minut.

Identifikátorem dokumentu bude: úplná přijatá datová zpráva

Elektronická podatelna Městského úřadu Rychvald.

Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Městského úřadu Rychvald.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně volejte na tel. č. 596 543 042 - odbor organizační, podatelna.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Jméno/Název CNPlatnost odPlatnost doSériové číslo
Lena Koláková 14.2.2014 6.3.2015 1591017
Iveta Rozsívalová 26.5.2014 15.6.2015 1636690

 Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)

Seznam dovolených typů nosičů dat:

 • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT 16 (3,5 palce)
 • CD se souborovým systémem ISO 9660

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

 1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 2. Podání podle zákona 500/2004 Sb., správní řád (§37)
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno - viz výše.
  Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
 3. Stížnosti, oznámení a podněty musí být podepsány zaručeným elektronických podpisem (viz pravidla pro zasílání stížností)

K výše uvedeným datovým zprávám bude zasíláno "Potvrzení doručení datové zprávy".

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva (1.-3.), u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Erik
 • Erik
 • Dnešní
  datum
  26. 10. 2021
 • Teplota
  v Rychvaldě
   4 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Soubory ke stažení

Mapa obce