Komise

Výbory

Komise

Komise pro občanské záležitosti

 • předseda: Ing. Jana Máchová
 • členové:
  • Lucie Stankušová, DiS.
  • Zuzana Vilčková
  • Jarmila Flössnerová
  • Ing. Dagmar Pížová

Komise kulturní a společenské činnosti

 • předseda: Bc. Radana Vozňáková
 • členové: 
  • Lucie Skrzyzalová
  • Bc. Kateřina Nikliborcová
  • Oldřich Cieslar
  • Vladimír Tvardek

Komise výstavby a životního prostředí

 • předseda: Josef Vadovič
 • členové:
  • Pavel Krečmer
  • Jan Gavron
  • Miloš Kempný
  • Ing. Marek Červek

Komise pro chytré město

 • předseda: Miroslav Zálesný
 • členové: 
  • Bc. Jiří Skácel
  • Vít Kunčický
  • Petr Rokoš
  • Václav Brožek

Výbory

Kontrolní výbor

 • předseda: Ervín Plaček
 • členové:
  • Tomáš Gulčík
  • Štefan Farkas
  • Jan Kutáč
  • Vladimír Sabol

Finanční výbor

 • předseda: Ing. Ladislav Sitko
 • členové:
  • Ing. Petra Jenčmionková
  • Bc. Jitka Pawlasová
  • Luďka Svrčinová
  • Ing. Miroslav Godula

Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor. Předseda výboru je vždy člen zastupitelstva, kterého volí, jakožto i ostatní členy, zastupitelstvo města.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Počet členů je lichý, schází se dle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru.

Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Erik
 • Erik
 • Dnešní
  datum
  26. 10. 2021
 • Teplota
  v Rychvaldě
   5 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Soubory ke stažení

Mapa obce